Факултетски Информациони Систем (ФИС)

Факултетски Информациони Систем (ФИС)

Факултетски информациони систем

Опис: Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама имплементиран је на више од тридесет факултета, виших школа и универзитета. Целокупан систем се састоји од модула за рад студентске службе, студентских и наставничких сервиса. Процес рада је високо аутоматизован и омогућава образовној институцији да све административне послове извршаава дигитално, на најефикаснији начин, без доласка студената пред шалтер.

Технологије: Spring (Spring Framework, Spring Security, Spring WebFlow), JSF, RichFaces, Facelets, JPA/Hibernate, PostgreSQL, JasperReports, Apache POI за Excel подршку, Spring подршка за интеграцију, REST сервисе, Jackson за JSON подршку.