Информациони систем ФИМЕС

ФИМЕС

Факултетски информациони систем

Опис: ФИМЕС је информациони систем за кадровску евиденцију, финансијско и материјално пословање. Имплементиран је кроз тридесетак модула, уз одговарајућу параметризацију која омогућује не само подршку за поједине специфичности одређених корисника, него и потпуно прилагођавање - овај систем се користи у буџетским установама, приватним фирмама и компанијама, фондацијама и удружењима. Кориснички интерфејс се извршава на било ком оперативном систему и модерном прегледачу-у, односно на лаким клијентима.

Технологије: Spring (Spring Framework, Spring Security, Spring WebFlow), JSF, RichFaces, Facelets, JPA/Hibernate, PostgreSQL, JasperReports, Apache POI за Excel подршку, Spring подршка за интеграцију, REST сервисе, Jackson за JSON подршку.