Курсеви и образовање

Рачунски центар Електротехничког факултета пружа квалитетно образовање у области савремених рачунарских технологија кроз низ основних и специјализованих курсева.

Курсеви су подељени на три основне категорије:

Рачунски центар омогућава полагање испита за стицање индустријских сертификата. Два акредитована центра, PearsonVUE и Kryterion, омогућују одржавање полагања испита скоро свих познатих компанија.

Не пропустите прилику да се након одслушаних курсева, самосталног учења и вишегодишње праксе сертификујете, и на тај начин обезбедите међународно признати доказ о стручности.

Све је већи број компанија које у Србији траже сертификоване људе из различитих области. У многима је данас сертификација обавезна, а не само пожељна при обављању одређених послова. Такође, искорисите прилику ако Вам фирма у којој радите пружа могућности за даље усавршавање и сертификацију и информишите се о програмима и начинима полагања.