Системска подршка

Нудимо оптимална комплетна решења,
заснована на Microsoft и Linux технологијама.

Дефинишете нам Ваше потребе и ми ћемо пројектовати оптимални систем (оптимални хардверски ресурси, број клијентских и серверских оперативних система, лиценци, одабир и подешавање рола и сервиса, организација мреже, повезивање...).

Linux Windows системска подршка

Рачунски центар ЕТФ-а је један од првих ИТ центара у региону који је за своје потребе користио Linux сервере и софтвер отвореног кода. Знање и искуство које су стручњаци РЦ ЕТФ стицали у раду са Linux-ом и софтвером отвореног кода, можемо понудити кроз велики број консултантских и услуга системске подршке за Linux.

Microsoft сертификовани стручни тим администратора Рачунског центра ЕТФ-а, иза кога стоји више од 10 година искуства и рада са Microsoft оперативним системима и алатима, стоји Вам на располагању за послове консултација, пројектовања, реализације, отклањања проблема у раду и миграције.

Рачунарске мреже

Стручни тим администратора Рачунског центра ЕТФ-а, са вишегодишњим искуством, CISCO сертификацијама и непрекидним усаршавањем и праћењем актуелних технологија, нуди услуге консултација, пројектовања, реализације, одржавања и отклањања проблема у раду рачунарских мрежа.

Рачунски центар ЕТФ у оквиру својих услуга нуди и услуге консалтинга из области системске подршке ИТ система. Велико стечено знање и искуство у пројектовању, имплементацији и одржавању великих рачунарских система омогућава нам да вам понудимо своју помоћ и експертизу из разноврсних области рачунарског света.