IT тренинг, Cisco "F_email" пројекат

CCNA (Cisco Certified Network Associate) Exploration курс

CCNA курс представља прву степеницу у низу курсева предвиђених програмом CNAP (Cisco Networking Academy Program) и намењен је припремању полазница за стицање CCNA сертификата. У оквиру CCNA курса, полазнице ће научити да инсталирају и конфигуришу Cisco рутере и свичеве у мултипротоколским мрежама коришћењем LAN и WAN технологија, troubleshooting рачунарских мрежа и начине за унапређивање перформанси рачунарских мрежа, као и њихове сигурности.

Материјали за припремање курса (curriculum и остали материјали), као и тестови које полазнице полажу доступни су преко Интернета коришћењем wеб портала Cisco NetSpace. Посебна пажња посвећена је примени и провери стечених теоријских знања која се обавља у посебно опремљеној лабораторији. Курс се састоји од четири модула:

  • Network Fundamentals
  • Routing Protocols and Concepts
  • LAN Switching and Wireless
  • Accessing the WAN

На крају сваког модула полаже се завршни испит који се састоји из теоријског и практичног дела. По успешно положеном завршном испиту полазницама се издају сертификати о завршеном семестру.

Полазнице које успешно заврше сва четири предвиђена курса, стичу право да полажу испит за добијање CCNA сертификата.