Cisco Академија

Cisco Networking Академија

Cisco Networking академија Електротехничког факултета Универзитета у Београду организује CCNA и CCNPEnterprise курсевепо новом програму за нове групе (школска 2023/24. година).

Почетак CCNA (Cisco Certified Network Associate) курса, за нове групе полазника планиран је у недељи која почиње 09.10.2023. године. У зависности од броја пријављених полазника зависиће и број група које ће бити формиране. Курс CCNA v7 се састоји од 3 курса/семестра: (1) Introduction to Networks, (2) Switching, Routing, and Wireless Essentials, и (3) Enterprise Networking, Security, and Automation. Завршетак комплетног курса предвиђен је за 08.06.2024. године.

Укупна цена једног CCNA курса/семестра износи 51.600 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Студенти свих врста студија Електротехничког факултета у Београду добијају посебан попуст, укупна цена једног CCNA курса/семестра за њих је 36.000 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Организатори задржавају право промене цена у случају значајнијих промена на тржишту.

Пријављивање треба да се обави попуњавањем пријаве преко сајта (Пријава). Пријављени кандидати ће бити контактирани од стране организатора и обавештени о тачним терминима и начину одржавања часова. Посебна процедура постоји за кандидате које шаљу компаније (ови кандидати треба да се јаве најкасније до среде 04.10.2023. на e-mail адресу или контакт телефон).

Почетак CCNP Enterprise курса, за нову групу полазника планиран је у недељи која почиње 16.10.2023. године. CCNP Enterprise v8 курс се састоји од 2 курса/семестра: (1) Core Networking и (2) Advance Routing. Завршетак комплетног курса предвиђен је за 01.07.2024. године.

Укупна цена једног CCNP курса/семестра износи 105.000 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Студенти Електротехничког факултета добијају посебан попуст, укупна цена једног CCNP курса/семестра за њих износи 78.000 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Пријављивање треба да се обави попуњавањем пријаве преко web сајта (Пријава). Организатори задржавају право промене цена у случају значајнијих промена на тржишту.

У случају недовољног броја пријављених кандидата организатор задржава право отказивања група. Додатне информације могу се на захтев добити e-mailom (cisco.akademija@etf.bg.ac.rs) или телефоном на број 011-3218496, као и путем сајта (cisco.akademija.etf.rs).

Пример уплатнице:

Жиро-рачун број: 840-1438666-48
Модел: не уписивати
Позив на број: 8-03-ЈМБГ-полазника (13 цифара) (пример: 8-03-2902979715381)
прималац: СОП.ПРИ.Електротехнички факултет
Адреса: Булевар краља Александра 73, Београд
Сврха: ЕТФ Бгд - Cisco CCNA курсеви