Cisco Академија

Cisco Networking Академија

Cisco Networking академија Електротехничког факултета Универзитета у Београду организује CCNA Routing and Switching, CCNA Security и CCNP Routing and Switching курсеве за нове групе (школска 2018/19. година).

Почетак CCNA Routing and Switching курса, за нове групе полазника планиран је за понедељак 24.12.2018. године. У зависности од броја пријављених полазника зависиће и број група које ће бити формиране. Курс CCNA Routing and Switching се састоји од 4 семестра: (1) Introduction to Networks, (2) Routing and Switching Essentials, (3) Scaling Networks и (4) Connecting Networks. Завршетак комплетног курса предвиђен је за 15.07.2019. године.

Укупна цена једног CCNA семестра износи 34.200 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Студенти свих врста студија Електротехничког факултета у Београду добијају посебан попуст, укупна цена једног CCNA семестра за њих је 22.800 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Организатори задржавају право промене цена у случају значајнијих промена на тржишту.

Пријављивање треба да се обави попуњавањем пријаве преко сајта (Пријава). Пријављени кандидати ће бити контактирани од стране организатора и обавештени о тачним терминима за одржавање часова. Посебна процедура постоји за кандидате које шаљу компаније (ови кандидати треба да се јаве најкасније до петка 21.12.2018. на e-mail адресу или контакт телефон).

Почетак CCNA Security курса, за нове групе полазника планиран је понедељак 21.01.2019. године. Завршетак курса предвиђен је за 29.03.2018. године. Укупна цена CCNA Security курса износи 54.000 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Студенти Електротехничког факултета добијају посебан попуст, укупна цена CCNA Security курса за њих је 38.400 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Пријављивање треба да се обави попуњавањем пријаве преко сајта (Пријава). Организатори задржавају право промене цена у случају значајнијих промена на тржишту.

Почетак CCNP курса, за нову групу полазника планиран је за понедељак 04.02.2019. године. CCNP курс се састоји од 3 курса-семестра: (1) CCNP SWITCH: Implementing IP Switching, (2) CCNP ROUTE: Implementing IP Routing и (3) CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks. Завршетак комплетног курса предвиђен је за 27.12.2019. године.

Укупна цена једног CCNP курса-семестра износи 60.000 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Студенти Електротехничког факултета добијају посебан попуст, укупна цена једног CCNP семестра за њих износи 45.000 динара (у наведену цену је урачунат износ од 20% ПДВ-а). Пријављивање треба да се обави попуњавањем пријаве преко web сајта (Пријава). Организатори задржавају право промене цена у случају значајнијих промена на тржишту.

У случају недовољног броја пријављених кандидата организатор задржава право отказивања група. Додатне информације могу се на захтев добити e-mailom (cisco.akademija@etf.rs) или телефоном на бројеве 011-3218435 и 065-3218435, као и путем web сајта (cisco.akademija.etf.rs).

Пример уплатнице:

Жиро-рачун број: 840-1438666-48
Модел: не уписивати
Позив на број: 8-03-ЈМБГ-полазника (13 цифара) (пример: 8-03-2902979715381)
прималац: СОП.ПРИ.Електротехнички факултет
Адреса: Булевар краља Александра 73, Београд
Сврха: ЕТФ Бгд - Cisco CCNA курсеви