Системска подршка

Рачунарске мреже

Стручни тим администратора Рачунског центра ЕТФ-а, са вишегодишњим искуством, CISCO сертификацијама и непрекидним усаршавањем и праћењем актуелних технологија, нуди услуге консултација, пројектовања, реализације, одржавања и отклањања проблема у раду рачунарских мрежа.

Сваки пројекат се развија у складу са потребма и захтевима корисника, пружајући при том максималан квалитет у границама буџета корисника.

Вршимо услуге:

Пројектовања рачунарских мрежа

Пројектујемо рачунарске мреже по систему структурног каблирања. Вршимо централизацију активне опреме и развођење утичница по просторијама, према оптималном броју и начину коришћења. Поседујемо стручни тим са правом потписа на пројекат.

Пројектовање и имплементација рачунарских мрежа

Постављања пасивне опреме

Постављамо нову или мењамо постојећу пасивну опрему, према пројектном решењу. Вршимо постављање каблова, каналица, утичница ...

Помоћ при одабиру активне опреме

Нудимо помоћ приликом избора активне опреме у складу са потребама, а према оптималном односу цена/квалитет. Дајемо препоруку и оцену предложених модела на основу вишегодишњег искуства. Вршимо тестирање активне опреме.

Инсталацију и конфигурисање активне опреме

Вршимо услуге инсталације и конфигурације свих врста активне опреме независно од произвођача. CISCO сертификовани стручњаци пронаћи ће Вам решење Пројектовање и имплементација рачунарских мрежаза било који од уређаја за рутирање саобраћаја (switch, router) или наменских уређаја (Firewall, VoIP, Tелефонске централе и сл.). Нудимо пројектовање и конфигурациу мрежне опреме за коришћење више линкова: Failover и LoadBalancing.

Инсталацију и конфигурисање специфичних сервиса

Стручни тим оспособљен је за пројектовање и одржавање најсложенијих врста рачунарских мрежа и специфичних сервиса: DataCenter, Storage и Blade решења, VoIP, Audio/Videо streaming, Conferencing, Wireless, ADSL, Cable, Dial-up ...

Сигурносна подешавања и мере заштите

Вршимо надгледање рачунарских мрежа и система у циљу проналажења сигурносних пропуста, дајемо савете за заштиту кључних ресурса, вршимо реконфигурисање активне опреме, увођење аутоматизованих сервиса за надгледање, тестирамо мреже на одређене врсте напада.

Пројектовање и имплементација рачунарских мрежа
Надгледање мреже

Вршимо услуге надгледања перформанси мреже у циљу оптимизације. На основу добијених резултата, пружамо дијагностику хардверских и софтверских проблема и дајемо предлоге реструктуирања мреже, корекције структурног каблирања, замене пасивне и активне опреме, реконфигурацију активне опреме и увођење нових сервиса уколико је потребно.

Консултантске услуге

Пружамо услуге консултација из свих наведених области пројектовања, инсталације, конфигурације и оптимизације рачунарских мрежа.