Базе података и SQL

Програм курса

Програмерски курсеви
 1. Увод у релационе базе података
  • Системи за управљање базама података - RDBMS
  • SQL стандарди
  • релациони модел података
  • 1, 2 и 3 нормална форма
 2. Моделовање релационих база података
  • табела
  • примарни кључ
  • страни кључ
  • идентификациони интегритет
  • референцијални интегритет
  • коришћење алата за моделовање релационих база података
 3. Креирање релационе базе података
  • SQL типови података
  • DDL упити
  • коришћење алата за креирање релационе базе података
 4. SQL упити
  • прост упит над једном табелом
  • сводни упити
  • упити над више табела
  • коришћење алата за приступ релационим базама података
 5. Напредне технике SQL упита
  • упити са подупитима
  • корелсани и некорелисани упити
  • унија, разлика и пресек упита
 6. Рад са view - има и индексима
  • упити за креирање и уклањање погледа
  • упити за креирање и уклањање индекса
  • особине и предности погледа
  • ажурабилност погледа
 7. DML упити
  • INSERT упити
  • UPDATE упити
  • DELETE упити
  • рад са трансакцијама
 8. Рад са тригерима
  • креирање и уклањање тригера
 9. Основе процедуралног програмирања
  • основе PL-SQL - а
  • основе Transact SQL - а

Курс траје 40 часова.

У цену је урачуната пратећа литература и примери на CD-у, као и освежење у паузама предавања.

Уколико Вас интересују програмерски курсеви погледајте остале курсеве у понуди:

 • PAN1 - Програмирање у Android-у
 • PЈА1 - Програмски језик Јава - основни
 • PJB1 - Програмски језик Јава - напредни
 • PWW1 - Основи веб програмирања
 • PWJ1 - Јава веб апликације (JSP, Сервлет, JDBC)
 • PWP2 - PHP са основама МySQL